Aktualizácia: 02.08.2021
dom z dronu

Firmy podieľajúce sa na stavbe
K & H pro-stav s.r.o. (základová doska, zdivo, strecha), NEVDĚK - VAZNÍKY s.r.o. (krov), LUK-OKNA s.r.o. (okná, vstupné a terasové dvere)

VYRADILI SME ...
- podlahy, obklady, sanita, vnútorné dvere, vstupné schody

Stavbu zdržovalo zdĺhavé dofinancovanie počas manželkinej materskej kde sme mali rodinný príjem ponížený oproti štandardnému príjmu zo zamestnania.

12.06.2021
- změna barvy z důvodu nestálosti u tmavších odstínů

17.01.2018
- zkolaudované

15.11.2017
- zameranie domu do katastru nemovitostí geodetom

25.10.2017
- sťahovanie sa do nového

17.10.2017
- montáž kychyňskej linky
- pokládka PVC

13.10.2017
- závoz kuchyňskej linky od Oresi

06.10.2017
- dokončené podlahy, sanita a vnútorné dvere

19.07.2017
- prevzali sme stavbu

03.06.2017
- prevedenie hrubých podlah

15.05.2017
- natlakovánie podlahového topenia

20.04.2017
- prevedenie sádrokartónov

17.08.2016
- prevedenie vnútorných omietok

22.07.2016
- prevedenie hrubých inštalácií vody a kanalizácie

13.06.2016
prevedenie hrubých inštalácií elektriny

06.06.2016
- montáž okien

03.06.2016
- položenie strešnej krytiny

17.05.2016
- montáž krovu

18.04.2016
- železobetónový veniec 

24.03.2016
- hotové obvodové steny

04.03.2016
- príprava obvodových stien

19.02.2016
- hotová základová doska

17.02.2016
- základy pripravené na zaliatie

12.02.2016
- položenie základových pásov

10.02.2016
- výkop základových pásov

08.02.2016
- stiahnutie ornice

08.12.2015
- zápis zástavného práva do katastru nemovitostí

26.11.2015
- schválená hypotéka

15.10.2015
- vybavovanie hypotéky v HB

26.08.2015
- mBank zamietla hypotéku (ževraj kvôli zákazu od centrálnej banky)

24.06.2015
- vybavovanie hypotéky v mBank

08.06.2015
- stavba povolená

02.06.2015
- správny poplatok za vydanie povolenia stavby

26.05.2015
- stali sme sa vlastníkmi pozemku

11.05.2015
- súhlasy susedov

30.04.2015
- vklad na kataster, ochranná lehota končí 25.05.

16.04.2015
- podpísanie kupnej zmluvy na pozemok
- prekleňovací úver na kúpu pozemku

01.04.2015
- podpísanie dodatku k zmluve o dielo

25.03.2015
- rozpočet RD, prípojok po pozemku, oplotenia a text dodatku k zmluve o dielo k preštudovaniu

06.02.2015
- štúdie RD vč. protokolu, prepočtu, mat. listu a prievodného dopisu

29.01.2015
- zmena územného rozhodnutia (povolená stavba bungalovu)

19.12.2014
- podpísanie rezervačnej zmluvy na druhý pozemok - rezervačný poplatok 50.000 Kč

04.12.2014
- dovolanie se neplatnosti rezervačnej zmluvy - obdržanie zápornej odpovede

16.11.2014
- vybrali sme druhý pozemok

13.11.2014
- dovolanie se neplatnosti rezervačnej zmluvy

06.11.2014
- nízky odhad ceny novostavby vrátane pozemku - nutná zmena pozemku (pozemok pre banku nemá žiadnu cenu)
- hľadanie iného pozemku vrátane všetkých sietí

04.11.2014
- náhľad kupnej zmluvy pozemku

13.10.2014
- nutnosť vykonať rozšírený geologický priezkum - neodsúhlasené, predávajúci odmietol spoluúčasť

10.10.2014
- získali sme geologickú správu podľa ktorej je pozemok podmáčaný čo navýši cenu základovej dosky

08.10.2014
- riešenie vecného bremena prístupu na pozemok

07.10.2014
- zmluvné dokumenty ku kúpe pozemku

06.10.2014
- kalkulácia hypotéky

02.10.2014
- varianty financovania

30.09.2014
- podpísanie zmluvy o dielo

29.09.2014
- rozpočet RD, prípojok po pozemku, oplotenia a text zmluvy o dielo k preštudovaniu

21.09.2014
- Lhota u Dobřan - súhlasy susedov

18.09.2014
- odoslanie zmluvy do RWE

01.09.2014
- dopis od RWE

21.08.2014
- vyjadrenie vodárny, dopis - nieje kapacita na pripojenie, nutná studňa

18.08.2014
- žiadosť o zľavu na pozemku, predávajúci odsúhlasil polovicu s požadovanej výšky zľavy

15.08.2014
- telefonicky zistená nemožnosť pripojenia vody
- projekt studny - práce naviac (12.100 Kč + 1.500 Kč výtýčenie vody vŕtačom)

25.07.2014
- štúdie RD vč. protokolu, prepočtu, mat. listu a prievodného dopisu

07.07.2014
- odoslanie katastrálnej mapy a dokumentov overených notárom

04.07.2014
- zameranie pozemku s projektovým manažérom a projektantom
- podpísanie rezervačnej zmluvy na pozemok - rezervačný poplatok 50.000 Kč
- prekleňovací úver - rezervačný poplatok

02.07.2014
- prekleňovací úver - záloha

30.06.2014
- vybrali sme pozemok - podľa inzerátu Instinkt Reality s.r.o. obsahoval všetky siete (Lhota u Dobřan)

25.06.2014
- telefonát z finančného oddelenia - záloha 170.000 Kč

24.06.2014
- telefonát od managera projektu
- vyplnený dotaznik pre finančné oddelenie

23.06.2014
- telefonát z finančného oddelenia

19.06.2014
- podpísanie zmluvy o budúcej zmluve o dielo

12.06.2014
- 2 stretnutie v sídle ES - vytvorenie zmluvy

19.05.2014
- návšteva u rodiny ktorá postavila dom cez ES

30.04.2014
- 1 stretnutie v sídle ES